อูฐ png 2

อูฐ png โปร่งใส

อูฐมีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนจำนวนมากอย่างน้อยสี่พันปีและนี่เป็นเพราะอูฐเป็นโอกาสที่ดีในการอยู่ในสถานที่ที่สัตว์ขนาดใหญ่อื่นไม่เคยรอด...

อูฐ png โปร่งใส

1 231 232 233