DMCA

Kung naniniwala ka na ang anumang nilalamang nai-post sa PNGALL Website ay lumalabag sa copyright, maaari kang magpadala sa amin ng isang notification kasama ang lahat ng nauugnay na impormasyon: Notification ng paglabag sa copyright

Mga Alituntunin sa Notification ng Copyrights

Iginagalang ng PNGALL ang mga copyright ng third party, at patakaran naming tumugon sa lahat ng notification tungkol sa paglabag sa copyright gaya ng itinatag ng mga naaangkop na regulasyon. Kapag natanggap na ang notification na sumusunod sa Mga Alituntuning ito, maaaring alisin ng PNGALL. Kapag nagsasagawa ng mga naturang hakbang, maaaring subukan ng PNGALL na makipag-ugnayan sa partidong nag-post ng nilalaman upang ang naturang partido ay maaaring gumawa ng anumang pahayag na sa tingin niya ay naaangkop ayon sa naaangkop na mga regulasyon.

Dapat matugunan ng mga notification sa paglabag sa copyright ang mga sumusunod na kinakailangan:

• Ang sulat-kamay o electronic na lagda ng taong nagsumite ng abiso.

• Pagkilala sa naka-copyright na gawa na sinasabing nilabag, o, kung maramihang naka-copyright na gawa, isang listahan ng mga naturang gawa.

• Pagkilala sa mga materyal na sinasabing lumalabag at aalisin o pag-access kung saan hindi pinagana, at impormasyong sapat na sapat upang payagan ang PNGALL na mahanap ang materyal na iyon.

• Sapat na impormasyon upang payagan ang PNGALL na makipag-ugnayan sa nagrereklamong partido, tulad ng isang address, numero ng telepono, at, kung magagamit, isang electronic mail address.

• Isang pahayag na ang nagrereklamong partido ay may magandang loob na paniniwala na ang paggamit ng materyal ay hindi pinahihintulutan ng may-ari ng copyright o ng batas.

• Isang pahayag na ang impormasyon sa notification ay tumpak at totoo.

Susunod ang PNGALL sa mga pamamaraang ibinibigay ng mga naaangkop na regulasyon upang matiyak ang pagsunod sa mga copyright. Kapag natanggap ang wastong abiso na sumusunod sa mga kundisyon sa itaas, aalisin o idi-disable ng PNGALL ang pag-access sa mga lumalabag na materyales sa lalong madaling panahon. Hindi nangangahulugang magpapadala ang PNGALL ng kumpirmasyon tungkol sa pag-alis/hindi pagpapagana.

Ang mga pahayag ng partidong nag-post ng di-umano’y lumalabag na nilalaman ay dapat ding sumunod sa mga kinakailangan para sa mga abiso sa copyright. Tandaan na maaari kang managot kung ang materyal ay lumalabag sa mga karapatan ng ikatlong partido, kaya inirerekomenda namin na kung hindi ka sigurado, humingi ng legal na payo.

PNGALL Copyright Contact Information:

makipag-ugnayan sa [@]pngall.com

Kung naniniwala ka na ang partidong nagpo-post ng pinaghihinalaang lumalabag na materyal ay isang muling lumalabag na publisher, maaari mong pangasiwaan ang PNGALL ang nauugnay na impormasyon upang ma-verify at maisagawa ang mga kaukulang hakbang.

Kung hindi natupad ang alinman sa mga kinakailangan sa itaas, maaaring hindi wasto ang notification sa paglabag sa copyright.

Salamat sa iyong pakikiisa.

Pag-uulat ng Pang-aabuso

Ang PNGALL ay may zero-tolerance na diskarte patungo sa mapang-abusong nilalaman/mga file. Upang mag-ulat ng pang-aabuso kaugnay ng nilalaman o mga file, mangyaring mag-email sa contact[@]pngall.com na may malinaw na buod/paglalarawan ng isyung nasa kamay.