DMCA

PNGALL Web Sitesinde yayınlanan herhangi bir içeriğin telif hakkını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, bize ilgili tüm bilgileri içeren bir bildirim gönderebilirsiniz: Telif hakkı ihlali bildirimi

Telif Hakları Bildirim Yönergeleri

PNGALL, üçüncü tarafların telif haklarına saygı duyar ve geçerli düzenlemeler tarafından belirlendiği şekilde telif hakkı ihlaliyle ilgili tüm bildirimlere yanıt vermek politikamızdır. Bu Yönergelere uygun bildirim alındığında PNGALL kaldırabilir. PNGALL, bu tür önlemleri alırken, içeriği yayınlayan tarafla iletişime geçmeyi deneyebilir, böylece söz konusu taraf yürürlükteki düzenlemelere göre uygun gördüğü herhangi bir açıklama yapabilir.

Telif hakkı ihlali bildirimleri aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

• Bildirimi yapan kişinin el yazısı veya elektronik imzası.

• İhlal edildiği iddia edilen telif hakkı alınmış çalışmanın tanımı veya birden fazla telif hakkı alınmış çalışma varsa, bu tür çalışmaların bir listesi.

• İhlal ettiği iddia edilen ve kaldırılacak veya erişimi engellenecek olan materyallerin tanımı ve PNGALL’ın bu materyali bulmasına izin vermek için makul ölçüde yeterli bilgi.

• Adres, telefon numarası ve varsa elektronik posta adresi gibi PNGALL’nin şikayetçi tarafla iletişime geçmesine izin verecek yeterli bilgiler.

• Şikayette bulunan tarafın, materyalin kullanımının telif hakkı sahibi veya yasa tarafından yetkilendirilmediğine iyi niyetle inandığına dair bir beyan.

• Bildirimde yer alan bilgilerin doğru ve gerçek olduğuna dair beyan.

PNGALL, telif haklarına uygunluğu sağlamak için geçerli düzenlemelerin sağladığı prosedürleri izleyecektir. Yukarıdaki koşullara uygun uygun bir bildirim alındığında PNGALL, ihlalde bulunan materyallere erişimi mümkün olan en kısa sürede kaldıracak veya devre dışı bırakacaktır. PNGALL, kaldırma/devre dışı bırakma ile ilgili olarak mutlaka bir onay göndermez.

Hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen içeriği yayınlayan tarafın ifadeleri de telif hakkı bildirimi gereksinimlerine uygun olmalıdır. Materyal üçüncü şahısların haklarını ihlal ederse sorumlu olabileceğinizi unutmayın, bu nedenle emin değilseniz yasal tavsiye almanızı öneririz.

PNGALL Telif Hakkı İletişim Bilgileri:

iletişim[@]pngall.com

Hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen materyali yayınlayan tarafın yeniden suç işleyen bir yayıncı olduğuna inanıyorsanız, doğrulamak ve ilgili önlemleri almak için PNGALL’a ilgili bilgileri kolaylaştırabilirsiniz.

Yukarıdaki şartlardan herhangi biri yerine getirilmezse, telif hakkı ihlali bildirimi geçerli olmayabilir.

İş birliğin için teşekkürler.

Kötüye Kullanım Bildirme

PNGALL, kötüye kullanım amaçlı içerik/dosyalara karşı sıfır toleranslı bir yaklaşıma sahiptir. İçerik veya dosyalarla ilgili kötüye kullanımı bildirmek için lütfen eldeki sorunun net bir özetini/açıklaması ile birlikte [@]pngall.com ile iletişime geçin .