DMCA

Als u van mening bent dat inhoud die op de PNGALL-website is geplaatst inbreuk maakt op het auteursrecht, kunt u ons een melding sturen met alle relevante informatie: Melding van inbreuk op het auteursrecht

Richtlijnen voor melding van auteursrechten

PNGALL respecteert de auteursrechten van derden, en het is ons beleid om te reageren op alle meldingen over inbreuken op auteursrechten zoals vastgesteld door de toepasselijke regelgeving. Zodra de melding die voldoet aan deze richtlijnen is ontvangen, kan PNGALL deze verwijderen. Bij het nemen van dergelijke maatregelen kan PNGALL proberen contact op te nemen met de partij die de inhoud heeft geplaatst, zodat deze partij elke verklaring kan afleggen die hij/zij gepast acht in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Meldingen van inbreuk op auteursrechten moeten aan de volgende vereisten voldoen:

• De handgeschreven of elektronische handtekening van de persoon die de melding doet.

• Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat het geschonden is, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken, een lijst van dergelijke werken.

• Identificatie van de materialen waarvan wordt beweerd dat ze inbreuk maken en die moeten worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om PNGALL in staat te stellen dat materiaal te lokaliseren.

• Voldoende informatie om PNGALL in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres.

• Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht of de wet.

• Een verklaring dat de informatie in de melding juist en waar is.

PNGALL zal de procedures volgen die worden voorzien door de toepasselijke regelgeving om naleving van auteursrechten te garanderen. Wanneer een correcte melding die voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is ontvangen, zal PNGALL de inbreukmakende materialen zo snel mogelijk verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken. PNGALL zal niet noodzakelijkerwijs een bevestiging sturen met betrekking tot het verwijderen/uitschakelen.

De verklaringen van de partij die de vermeend inbreukmakende inhoud heeft geplaatst, moeten ook voldoen aan de vereisten voor auteursrechtmeldingen. Houd er rekening mee dat u aansprakelijk kunt zijn als het materiaal de rechten van derden schendt, dus we raden u aan juridisch advies in te winnen als u het niet zeker weet.

PNGALL Copyright-contactgegevens:

contact[@]pngall.com

Als u van mening bent dat de partij die het vermeend inbreukmakende materiaal plaatst, een uitgever is die opnieuw inbreuk pleegt, kunt u PNGALL de relevante informatie verstrekken om de bijbehorende maatregelen te verifiëren en te nemen.

Als aan een van de bovenstaande vereisten niet wordt voldaan, is de melding van inbreuk op het auteursrecht mogelijk niet geldig.

Bedankt voor je medewerking.

Misbruik melden

PNGALL hanteert een nultolerantiebenadering ten aanzien van beledigende inhoud/bestanden. Om misbruik met betrekking tot inhoud of bestanden te melden, kunt u een e-mail sturen naar contact[@]pngall.com met een duidelijke samenvatting/beschrijving van het probleem.