algemene voorwaarden

Lees deze Algemene Voorwaarden (“Overeenkomst”, “Algemene Voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u pngall.com (“de Site”) gebruikt die wordt beheerd door pngall.com (“ons”, “wij” of “onze”). Deze overeenkomst beschrijft de wettelijk bindende voorwaarden voor uw gebruik van de site op pngall.com.
Door op enigerlei wijze toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site, inclusief, maar niet beperkt tot, het bezoeken van of browsen op de Site of het bijdragen van inhoud of ander materiaal aan de Site, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Termen met een hoofdletter worden gedefinieerd in deze Overeenkomst.

Beëindiging

We kunnen uw toegang tot de Site beëindigen, zonder reden of kennisgeving, wat kan leiden tot verbeurdverklaring en vernietiging van alle informatie die met u verband houdt. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die naar hun aard de beëindiging zouden moeten overleven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzingen van garanties, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Links naar andere sites

Onze site kan links bevatten naar sites van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door pngall.com.
pngall.com heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden. We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke site van derden die u bezoekt.

Toepasselijk recht

U begrijpt uitdrukkelijk en stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het land, de staat, de provincie of het territorium dat uitsluitend wordt bepaald door pngall.com om een ​​juridische kwestie op te lossen die voortvloeit uit deze overeenkomst of verband houdt met uw gebruik van pngall.com. Als de bevoegde rechtbank oordeelt dat enige bepaling van de overeenkomst ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd en blijven de overige Voorwaarden geldig.

Wijzigingen in deze overeenkomst

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze algemene voorwaarden te wijzigen of te vervangen door de bijgewerkte voorwaarden op de site te plaatsen. Als u de site blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u de nieuwe algemene voorwaarden accepteert.
Controleer deze Overeenkomst regelmatig op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met een van deze Overeenkomst of enige wijzigingen in deze Overeenkomst, gebruik, toegang of blijf toegang krijgen tot de Site of stop het gebruik van de Site onmiddellijk.
Alle afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd door hun respectieve eigenaren!
Neem contact
met ons op Als u vragen heeft over deze overeenkomst, neem dan contact met ons op .