DMCA

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ PNGALL ละเมิดลิขสิทธิ์ คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด: การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์

หลักเกณฑ์การแจ้งลิขสิทธิ์

PNGALL เคารพในลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม และเป็นนโยบายของเราที่จะตอบสนองต่อการแจ้งเตือนทั้งหมดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับที่บังคับใช้ เมื่อได้รับการแจ้งเตือนที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เหล่านี้แล้ว PNGALL อาจลบออก เมื่อใช้มาตรการดังกล่าว PNGALL อาจพยายามติดต่อฝ่ายที่โพสต์เนื้อหา เพื่อให้ฝ่ายดังกล่าวสามารถออกแถลงการณ์ใดๆ ที่เขา/เธอเห็นว่าเหมาะสมตามระเบียบที่บังคับใช้

การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

• ลายมือชื่อหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งหนังสือแจ้ง

• การระบุผลงานที่มีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด หรือหากมีงานที่มีลิขสิทธิ์หลายรายการ ให้ระบุรายการของงานดังกล่าว

• การระบุวัสดุที่อ้างว่าถูกละเมิดและจะต้องถูกลบออกหรือเข้าถึงซึ่งจะถูกปิดการใช้งาน และข้อมูลเพียงพออย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ PNGALL สามารถค้นหาเนื้อหานั้นได้

• ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ PNGALL ติดต่อฝ่ายที่ร้องเรียนได้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล หากมี

• คำแถลงว่าฝ่ายที่ร้องเรียนมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือกฎหมาย

• ข้อความว่าข้อมูลในการแจ้งถูกต้องและเป็นความจริง

PNGALL จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดโดยข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ เมื่อได้รับการแจ้งเตือนที่เหมาะสมตามเงื่อนไขข้างต้น PNGALL จะลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาที่ละเมิดโดยเร็วที่สุด PNGALL ไม่จำเป็นต้องส่งการยืนยันเกี่ยวกับการลบ/ปิดใช้งาน

คำแถลงของฝ่ายที่โพสต์เนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการแจ้งลิขสิทธิ์ด้วย โปรดทราบว่าคุณอาจต้องรับผิดหากเนื้อหานั้นละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ดังนั้นเราขอแนะนำว่าหากคุณไม่แน่ใจ ให้ขอคำแนะนำทางกฎหมาย

ข้อมูลติดต่อลิขสิทธิ์ PNGALL:

ติดต่อ[@]pngall.com

หากคุณเชื่อว่าฝ่ายที่โพสต์เนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดเป็นผู้เผยแพร่ที่ละเมิด คุณสามารถอำนวยความสะดวกให้กับ PNGALL ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและใช้มาตรการที่เกี่ยวข้อง

หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์อาจไม่ถูกต้อง

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ.

การรายงานการละเมิด

PNGALL มีแนวทางที่ไม่อดทนต่อเนื้อหา/ไฟล์ที่ไม่เหมาะสม หากต้องการรายงานการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือไฟล์ โปรดติดต่อ[@]pngall.comพร้อมสรุป/คำอธิบายของปัญหาที่